Αμπελώνες και καλλιέργεια

O πρώτος αμπελώνας του Kτήματος Παπαργυρίου βρίσκεται σε υψόμετρο 240 μ. στις πλαγιές της ημιορεινής Κορινθίας, κοντά στο χωριό Λαλιώτη (10 χλμ. Ν.Δ. από το Κιάτο). O προσανατολισμός όλων των αμπελώνων είναι από Βορρά προς Νότο και η φύτευση γραμμική, με σύστημα αμφίπλευρο Royat. Το κτήμα βρίσκεται σε μια κοιλάδα η οποία είναι διαμορφωμένη σε αναβαθμίδες. Η μορφολογία της περιοχής επιτρέπει την καλή κυκλοφορία του αέρα και την ομαλή ωρίμανση των σταφυλιών, συνθήκες απαραίτητες για την παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας. Το έδαφος είναι ιζηματογενές και ασβεστολιθικό, δίνοντας κρασιά με δομή και αρωματικό δυναμικό.

O δεύτερος αμπελώνας βρίσκεται σε υψόμετρο 850 μ. στα Σοφιανά Κορινθίας (25 χλμ. Ν.Δ. του Ξυλοκάστρου), σε πηλοαμμώδες έδαφος. Ο προσανατολισμός είναι νοτιοανατολικός και η φύτευση γραμμική, επίσης με Royat. Oι ήπιες θερμοκρασίες του καλοκαιριού ευνοούν την παραγωγή σταφυλιών με ιδιαίτερο άρωμα, τα οποία παράλληλα δίνουν κρασιά με φρεσκάδα και νεύρο. Στην περιοχή αξιοποιούνται εκτός από τις ελληνικές Μοσχούδι, Ασύρτικο, Μαυρόστυφο, Γουστολίδι και Μαυροδάφνη και ποικιλίες ξενικής προέλευσης με αυξημένες εδαφοκλιματικές απαιτήσεις (Syrah και Cabernet Sauvignon ).

Βασικός στόχος μας είναι η παραγωγή σταφυλιών εξαιρετικής ποιότητας, επειδή πιστεύουμε ότι μόνο η άριστη πρώτη ύλη μπορεί να δώσει υψηλής ποιότητας κρασί. Για το λόγο αυτό κρατάμε τις αποδόσεις σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ( κάτω των 800 κιλών ανά στρέμμα, στα κόκκινα κάτω από 500 κιλά ανά στρέμμα), ενώ παράλληλα παρακολουθείται η πορεία ωρίμανσης των σταφυλιών με διαρκείς αναλύσεις. Στις ερυθρές ποικιλίες εφαρμόζεται «πράσινος τρύγος», αφαιρείται δηλαδή στην αρχή της ωρίμανσης το 50-60% των σταφυλιών, προκειμένου να έχουμε ποιοτικότερα σταφύλια. Ο τρύγος είναι όψιμος, μιας και επιδιώκεται η πραγματική φαινολική ωρίμανση των σταφυλιών. Επίσης γίνεται ξεφύλλισμα, ούτως ώστε να αποφευχθούν σαπίσματα.

Κατά την καλλιέργεια γίνεται λελογισμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, με ιδιαίτερη προτίμηση σε προïόντα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στη βιολογική καλλιέργεια (θειάφι, χαλκός και οργανικά λιπάσματα, όπως κοπριά). Δεν χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα.


Oινοποιείο

O πρώτος αμπελώνας του Kτήματος Παπαργυρίου βρίσκεται σε υψόμετρο 240 μ. στις πλαγιές της ημιορεινής Κορινθίας, κοντά στο χωριό Λαλιώτη (10 χλμ. Ν.Δ. από το Κιάτο). O προσανατολισμός όλων των αμπελώνων είναι από Βορρά προς Νότο και η φύτευση γραμμική, με σύστημα αμφίπλευρο Royat. Το κτήμα βρίσκεται σε μια κοιλάδα η οποία είναι διαμορφωμένη σε αναβαθμίδες. Η μορφολογία της περιοχής επιτρέπει την καλή κυκλοφορία του αέρα και την ομαλή ωρίμανση των σταφυλιών, συνθήκες απαραίτητες για την παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας. Το έδαφος είναι ιζηματογενές και ασβεστολιθικό, δίνοντας κρασιά με δομή και αρωματικό δυναμικό.

O δεύτερος αμπελώνας βρίσκεται σε υψόμετρο 850 μ. στα Σοφιανά Κορινθίας (25 χλμ. Ν.Δ. του Ξυλοκάστρου), σε πηλοαμμώδες έδαφος. Ο προσανατολισμός είναι νοτιοανατολικός και η φύτευση γραμμική, επίσης με Royat. Oι ήπιες θερμοκρασίες του καλοκαιριού ευνοούν την παραγωγή σταφυλιών με ιδιαίτερο άρωμα, τα οποία παράλληλα δίνουν κρασιά με φρεσκάδα και νεύρο. Στην περιοχή αξιοποιούνται εκτός από τις ελληνικές Μοσχούδι, Ασύρτικο, Μαυρόστυφο, Γουστολίδι και Μαυροδάφνη και ποικιλίες ξενικής προέλευσης με αυξημένες εδαφοκλιματικές απαιτήσεις (Syrah και Cabernet Sauvignon ).

Βασικός στόχος μας είναι η παραγωγή σταφυλιών εξαιρετικής ποιότητας, επειδή πιστεύουμε ότι μόνο η άριστη πρώτη ύλη μπορεί να δώσει υψηλής ποιότητας κρασί. Για το λόγο αυτό κρατάμε τις αποδόσεις σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ( κάτω των 800 κιλών ανά στρέμμα, στα κόκκινα κάτω από 500 κιλά ανά στρέμμα), ενώ παράλληλα παρακολουθείται η πορεία ωρίμανσης των σταφυλιών με διαρκείς αναλύσεις. Στις ερυθρές ποικιλίες εφαρμόζεται «πράσινος τρύγος», αφαιρείται δηλαδή στην αρχή της ωρίμανσης το 50-60% των σταφυλιών, προκειμένου να έχουμε ποιοτικότερα σταφύλια. Ο τρύγος είναι όψιμος, μιας και επιδιώκεται η πραγματική φαινολική ωρίμανση των σταφυλιών. Επίσης γίνεται ξεφύλλισμα, ούτως ώστε να αποφευχθούν σαπίσματα.

Κατά την καλλιέργεια γίνεται λελογισμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, με ιδιαίτερη προτίμηση σε προïόντα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στη βιολογική καλλιέργεια (θειάφι, χαλκός και οργανικά λιπάσματα, όπως κοπριά). Δεν χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα.